Повик за ангажирање на локален асистент/истражувач

Организација на жени од Струмица објавува повик за ангажирање на: Локален асистент/истражувач за родова анализа на буџетски програми и стратешки документи на општина Дојран

Прочитај повеќе

Заедно кон родово одговорни заедници

Унапредување на родовата еднаквост во три општини во Југоисточниот регион преку воведување на принципот на родова рамноправност во целокупниот буџетски процес.

Прочитај повеќе

Повик за изработка на видео

Организација на жени од Струмица објавува објавува повик за изработка на кратко анимрано видео кое ќе биде дел од инфорамтивно – едукативна кампања во рамки на активности за подигање на свеста кај младите за превенција и заштита од меѓуврсничко насилство во училиштата.

Прочитај повеќе

„Биди активна – биди гласна!“

Целта на проектот е да придонесе кон зголемување на учеството и влијанието на жените во процесите на креирање политики, буџетирање и носење одлуки на локално ниво за создавање на подобри услови за живот во нивните заедници.

Прочитај повеќе

Повик за учесници на младинска размена во Бугарија

Application-form_Human-Libraies

Прочитај повеќе