social image
Организација на жени од Струмица (ОЖС)

е основана во 1991 година и речиси триесет години е единствената женска граѓанска организација во Југоисточниот регион на државата која во континуитет работи на промовирање и застапување на политики базирани на еднакви можности, недискриминација и ненасилство врз жените и девојчињата. 
OЖС е активна на полето на јавно застапување на политики за активно учество на жените во процесите на планирање и одлучување, на поттикнување, промовирање и застапување на мерки за превенција и заштита од родово базирано насилство, како и на политики за одговорно, транспарентно и отчетно владеење.
Мисијата на ОЖС е да придонесе кон активно вклучување на жените во сите сфери на општественото живеење.
Кои сме ние

Членовите на ОЖС се активистики кои располагаат со вештини и компетенции за вклучување во активности насочени кон остварување на целите на организацијата. Извршната канцеларија на Организација на жени е составена од програмски раководител, координатор за административно и финансиско работење и администратор. Прочитај повеќе...
Целни групи
 
Нашите главни и целни групи се жени, особено жените кои се активни на локално ниво.  Локалната и централната власт.
Жени и девојки кои биле/се жртви на родово базирано насилство, како и  деца и млади. Сродни домашни и меѓународни граѓански организации. Прочитај повеќе...
Нашите цели
 
Јакнење на капацитетите на жените за активно учество во креирање и застапување на родово одговорни политики Промовирање и поттикнување на еднаквите можности, антидискриминацијата и ненасилство врз жените и девојчињата Мониторинг и промоција на политики на одговорно, транспарентно и отчетно владеење. Прочитај повеќе...

Нашите активности

ПОВИК ЗА ИЗРАБОТКА НА ИНФОРМАТИВНО - ЕДУКАТИВНО В... 21.8.2023 Организација на жени од Струмица, во рамки на проектот „#Сподели, заштити се!“, објавува повик за изработка на информати... Види детали
ПОВИК ЗА ЗА ИЗРАБОТКА НА АМАТЕРСКИ ВИДЕА „ЗАШТИТИ ... 20.7.2023 Организација на жени од Струмица, во рамки на проектот „#Сподели, заштити се!“ објавува јавен повик за изработка на амат... Види детали
ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА МЛАДИ ЛИЦА НА КРЕАТИВНИ (АРТ) ... 29.5.2023 Повикот е отворен за млади девојки и момчиња на возраст од 16 до 25 години, од градот Струмица и населените места во стр... Види детали
Види ги сите нови вести