Унапредување на родовата рамноправност во општина Ново Село

Проектот е насочен кон воспоставување на механизми за партиципативно креирање на мерки за унапредување на родовата рамноправност во општина Ново Село.

Прочитај повеќе

#Сподели, заштити се!

Проектот „#Сподели, заштити се!!“ нуди иновативен модел за превенција и заштита од сајбер насилство.

Прочитај повеќе

Институционална поддршка

Институционална поддршка за јакнење на капацитетите и влијанието на организацијата.

Прочитај повеќе