Повик за изработка на промотивни видеа „Заедно кон родово одговорни заедници“

Организација на жени од Струмица објавува објавува повик за изработка на три кратки промотивни видеа кое ќе бидат дел од кампањата за подигање на свеста кај локалните власти и јавноста во општините Струмица, Радовиш и Ново Село за важноста на родовиот концепт во политиките и програмите на локално ниво и нивната улога во процесот на пристапувањето в

Прочитај повеќе

Квартален извештај за работата на мултисекторското тело за заштита на жени и девојки од родово базирано и семејно насилство во Општина Струмица

Овој извештај е подготвен од Организација на жени од Струмица во рамки на прoектот Институционална поддршка на организацијата, финансиски поддржан од Здружение заунапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска – Скопје.

Прочитај повеќе

Продолжен рок на повик за ангажирање на локален асистент/истражувач

Продолжен рок на повик за Локален асистент/истражувач за родова анализа на буџетски програми и стратешки документи на општина Дојран

Прочитај повеќе

Повик за ангажирање на локален асистент/истражувач

Организација на жени од Струмица објавува повик за ангажирање на: Локален асистент/истражувач за родова анализа на буџетски програми и стратешки документи на општина Дојран

Прочитај повеќе

"Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме"

Завршен настан во рамки на проектот „Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме“

Прочитај повеќе