ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА МЛАДИ ЛИЦА НА КРЕАТИВНИ (АРТ) РАБОТИЛНИЦИ ЗА ИЗРАБОТКА НА АМАТЕРСКИ ДЕЛА НА ТЕМА САЈБЕР НАСИЛСТВО

Повикот е отворен за млади девојки и момчиња на возраст од 16 до 25 години, од градот Струмица и населените места во струмичкиот регион.

Прочитај повеќе

Продолжен повик за изработка на промотивни видеа „Заедно кон родово одговорни заедници“

Продолжен рок на повик за изработка на промотивни видеа „Заедно кон родово одговорни заедници“

Прочитај повеќе

Повик за изработка на промотивни видеа „Заедно кон родово одговорни заедници“

Организација на жени од Струмица објавува објавува повик за изработка на три кратки промотивни видеа кое ќе бидат дел од кампањата за подигање на свеста кај локалните власти и јавноста во општините Струмица, Радовиш и Ново Село за важноста на родовиот концепт во политиките и програмите на локално ниво и нивната улога во процесот на пристапувањето в

Прочитај повеќе

Продолжен рок на повик за ангажирање на локален асистент/истражувач

Продолжен рок на повик за Локален асистент/истражувач за родова анализа на буџетски програми и стратешки документи на општина Дојран

Прочитај повеќе

Повик за ангажирање на локален асистент/истражувач

Организација на жени од Струмица објавува повик за ангажирање на: Локален асистент/истражувач за родова анализа на буџетски програми и стратешки документи на општина Дојран

Прочитај повеќе