Нови вести

Квартален извештај за работата на мултисекторското тело за заштита на жени и девојки од родово базирано и семејно насилство во Општина Струмица

Овој извештај е подготвен од Организација на жени од Струмица во рамки на прoектот Институционална поддршка на организацијата, финансиски поддржан од Здружение заунапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска – Скопје.

Прочитај повеќе

Продолжен рок на повик за ангажирање на локален асистент/истражувач

Продолжен рок на повик за Локален асистент/истражувач за родова анализа на буџетски програми и стратешки документи на општина Дојран

Прочитај повеќе

Повик за ангажирање на локален асистент/истражувач

Организација на жени од Струмица објавува повик за ангажирање на: Локален асистент/истражувач за родова анализа на буџетски програми и стратешки документи на општина Дојран

Прочитај повеќе

Повик за изработка на видео

Организација на жени од Струмица објавува објавува повик за изработка на кратко анимрано видео кое ќе биде дел од инфорамтивно – едукативна кампања во рамки на активности за подигање на свеста кај младите за превенција и заштита од меѓуврсничко насилство во училиштата.

Прочитај повеќе

Повик за учесници на младинска размена во Бугарија

Application-form_Human-Libraies

Прочитај повеќе