"Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме"

Завршен настан во рамки на проектот „Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме“

Прочитај повеќе

Застапување на родово инклузивни локални буџети

Општата цел на проектот е да го унапреди третманот на родовите прашања во програмското и буџетското планирање на локално ниво, преку примена на застапувачки акции од локални женски организации за воведување и финансирање мерки кои соодветствуваат на приоритетите на жените од локалната заедница.

Прочитај повеќе